chiem-nguong-10-cay-thong-giang-sinh-cuc-′di′-o-nhat-ban
Chiêm ngưỡng 10 cây thông giáng sinh cực ″dị″ ở Nhật Bản
(Người nổi tiếng) Giáng sinh ở Nhật Bản luôn có một sự khác biệt lớn đối với phần còn lại của thế giới.