ngay-le-vu-lan-xem-bo-tranh-″vua-dung-vua-phu″-ve-nhung-loi-me-day
Ngày lễ Vu Lan, xem bộ tranh ″vừa đúng vừa phũ″ về những lời mẹ dạy
"Mẹ dạy tôi biết yêu thương loài vật: Lười như mày có... chó nó lấy".