phuong-khanh-the-voice-kids-′em-co-50-co-hoi-thang′
Phương Khanh The Voice Kids: ′Em có 50% cơ hội thắng′
Giọng hát opera cho rằng để giành được quán quân Giọng hát Việt nhí, cần nhất là sự tự tin.