thu-thao-duoc-dien-kien-ngai-nhiep-chinh-vuong-gyalwa-dokhampa
Thu Thảo được diện kiến ngài Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa
Thu thảo đang có chuyến đi Singapore. Lần này, Hoa hậu Thu Thảo vinh dự được diện kiến ngài Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.